Wielu z nas korzysta z różnych produktów bankowych. Banki starają się też przedstawiać jak najbardziej ciekawa i korzystna ofertę, aby zachęcić potencjalnych klientów do skorzystania z nich, a tych, którzy już klientami są, aby nadal korzystali z usług danego banku. Produkty bankowe oferowane przez banki są różne. Mogą to być konta osobiste, lokaty terminowe, czy też różnego rodzaju kredyty.

Najpowszechniejszymi chyba produktami bankowymi, z których korzysta coraz więcej osób, są konta osobiste. Posiadanie takiego konta jest obecnie w wielu przypadkach wręcz niezbędne do tego, aby w wygodny sposób otrzymywać wypłatę, czy inne należne nam świadczenia. Wiele banków oferuje konta z bardzo niskimi opłatami, a czasem nawet zwolnienie z nich, a szczególnie dotyczy to kont przeznaczonych dla uczniów, czy studentów. Praktycznie każdy bank oferuje również możliwość dostępu do konta przez internet, gdzie można nim łatwo zarządzać oraz wykonywać w większości bezpłatne transakcje. Można też dzięki temu mieć dostęp do środków praktycznie w każdym miejscu, jeżeli ma się tylko dostęp do sieci. Łatwy dostęp do gotówki oraz realizacji płatności bezgotówkowych umożliwiają oczywiście również karty płatnicze oferowane wraz z kontem.

Oprócz gromadzenia środków na koncie, można także te środki także w banku pomnażać. Do tego służą lokaty bankowe oraz konta oszczędnościowe. Wpłacone tam środki są przez bank inwestowane, na przykład udziela się z nich kredytów, a część wypracowanego w ten sposób zysku wraca do klienta, który taka lokatę, czy konto założył. Lokata bankowa jest otwierana na określony termin, na przykład kilka miesięcy, czy rok. Wypłacenie pieniędzy z lokaty przed terminem wiąże się z utratą większości wypracowanych środków. Inaczej jest w przypadku kont oszczędnościowych. Tam można wybierać środki w dowolnej chwili bez utraty tego, co zostało wypracowane. Jednak lokaty są zazwyczaj oprocentowane wyżej niż takie konta, a oprocentowanie to jest tym wyższe, im dłuższy jest termin lokaty.

Oprócz składania w banku swoich środków można je oczywiście od banku pożyczyć i oddać wraz z odsetkami. Chodzi oczywiście o różnego rodzaju kredyty. Mogą to być na przykład kredyty hipoteczne, czy na inne wydatki. Banki przedstawiają wiele korzystnych ofert kredytowych o atrakcyjnym oprocentowaniu. Oprocentowanie kredytu, czy takich produktów jak lokata bankowa w dużej mierze zależy jednak od wysokości stóp procentowych określanych prze NBP. Otrzymanie takiego kredytu wiąże się też oczywiście z koniecznością spełnienia wielu warunków, które wpływają na pozytywną ocenę zdolności kredytowej. Jednak dzięki temu mniejsze jest prawdopodobieństwo, że kredyt otrzyma osoba, która nie będzie w stanie go spłacić.