Zasady udzielania kredytów hipotecznych zmieniają się na korzyść konsumentów. Większość zmian wynika z optymalizacji prawa pod przepisy unijne. Jedna z najważniejszych nowinek dotyczy restrukturyzacji kredytu hipotecznego przy wsparciu banku detalicznego. Jakie narzędzia proponuje kredytodawca w ramach naprawy zadłużenia?

Zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego można w dużym stopniu utożsamić z wakacjami kredytowymi. Przed wdrożeniem narzędzia restrukturyzacyjnego musisz uprzedzić bank o problemach ekonomicznych. Wakacje kredytowe zapewniają przerwę w spłacie części kapitałowej i odsetkowej. Czasowe zawieszenie spłaty kredytu nie jest zazwyczaj bezpłatne. Zaległe kwoty powodują wydłużenie okresu kredytowania lub aktualizację kolejnych rat.

Niektórzy kredytobiorcy zaciągają zobowiązania na okres krótszy niż wynika to z prawnych możliwości. To stanowi podstawę do wydłużenia okresu kredytowania na rzecz obniżenia rat kapitałowo-odsetkowych. Można również wnioskować o raty malejące lub stałe. Inne rozwiązanie to negocjowanie obniżenia marży przy stałym regulowaniu rat przez wiele lat. Wydłużenie okresu kredytowania to też samodzielnie narzędzie restrukturyzacyjne zgodne z ustawą o kredycie hipotecznym.

Konieczność złożenia wniosku restrukturyzacyjnego

Banki powinny priorytetowo traktować wnioski restrukturyzacyjne i starać się dojść do kompromisu, a nie od razu likwidować umowy. Restrukturyzacja zadłużenia następuje dopiero po złożeniu odpowiedniego wniosku i wymaga poddaniu się pełnej ocenie sytuacji majątkowej. Kredytodawca może zaproponować kredytobiorcy popularne i indywidualne metody restrukturyzacyjne, które nie wchodzą w skład powyższej listy. Nowe zasady restrukturyzacji zadłużenia hipotecznego dały większą elastyczność konsumentom. Gdyby restrukturyzacja kredytu hipotecznego nie doszła do skutku kredytobiorca otrzymuje minimum sześć miesięcy na sprzedaż kredytowanej nieruchomości, co umożliwia najczęściej pokrycie zobowiązania. Przy zaciąganiu kredytu należy monitorować wskaźnik LtV. Im mniejszy wskaźnik LtV, tym większe prawdopodobieństwo powodzenia restrukturyzacji.

A może kredyt refinansowy?

Przenoszenie kredytu hipotecznego z banku do banku to ciekawa opcja na obniżenie raty miesięcznej. Kredytodawcy rywalizują o klientów mniejszymi opłatami, prowizjami, niższą marżą, promocjami na dodatkowe produkty. Dzięki refinansowaniu unikasz wielu konsekwencji formalnych, jak ma to miejsce przy złożeniu wniosku restrukturyzacyjnego.