Właściciele działalności gospodarczych w pewnym momencie pozyskują kredyty na rozwój przedsięwzięć inwestycyjnych. Małe, średnie, a także duże biznesy korzystają z limitów kredytowych przypisanych bezpośrednio do rachunków, z dużych kredytów inwestycyjnych, ze standardowych pożyczek krótkoterminowych, z umów na rozpoczęcie pierwszej działalności. Pozytywna zdolność kredytowa przedsiębiorstwa to oznaka stabilności ekonomicznej, a przez to zaufania zewnętrznych inwestorów. Jeżeli bank detaliczny ufa firmie to naturalnie przekłada się na dobre relacje z akcjonariuszami mniejszościowymi, pracownikami, kontrahentami. Czy w takim przypadku kredytów to zagrożenie dla prowadzenia dużej działalności gospodarczej?

Droga do zdobycia zaufania inwestorów

Spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych informują inwestorów o wszystkich zdarzeniach występujących w obrębie prowadzonej działalności. Transparentność interesów na rynku kapitałowym to ważna cecha. Najważniejsza dokumentacja do analizy dużego przedsiębiorstwa to sprawozdanie okresowe i roczne. W międzyczasie inwestor zauważy na pewno wiadomości dotyczące obrotu akcjami przez członków zarządu, czy przez duże fundusze emerytalne i zagraniczne. Po podaniu do wiadomości publicznej bardzo złego raportu finansowego dochodzi w wielu sytuacjach do utraty zaufania inwestorów indywidualnych, a co najgorsze instytucjonalnych, w tym banków. Banki detaliczne inwestują w spółki, np. przez dedykowane fundusze. Każda zmiana zdolności kredytowej klienta, nawet dużego prowadzi do ponownej oceny warunków obowiązywania dotychczasowych umów. Jeżeli wyniki finansowe charakteryzują się złymi wskaźnikami bank jest w stanie natychmiast ograniczyć limit kredytowy na rachunkach, co zagraża realnie utrzymaniu płynności sporego biznesu. Ograniczenie zaufania banków w stosunku do zarządu spółek giełdowych pociąga za sobą ogromne wahania kursu na giełdzie. Często na podobnych spółkach dochodzi do wahań typowo spekulacyjnych, co nie służy tak naprawdę prowadzeniu poważnych interesów.

Kredyt dla spółki to szansa i ogromne zagrożenie przy niepewnych raportach

Zaufanie banku detalicznego przekłada się bezpośrednio na zaufanie całego rynku i przede wszystkim potencjalnych inwestorów. Przedsiębiorstwa ocenia się nieco inaczej od klienta indywidualnego pod względem zdolności kredytowej. Poważny przedsiębiorstwa przedstawia wszystkie dane o warunkach prowadzenia biznesu, o najważniejszych przewagach, tworzy biznesplan z kluczowymi wskaźnikami. Kredyt dla dużego biznesu to ogromna szansa na zdobywanie kapitału, cyklicznie. Przy spadku wyników ekonomicznych rozwiązany kredyt to pierwsza cegiełka do ogłoszenia bankructwa. Na co w ogóle powinny uważać duże spółki giełdowe? Korzystanie z informacji poufnych przy transakcjach członków zarządu to jeden z najważniejszych problemów rynku kapitałowego. Zarząd wie wcześniej o negatywnych wynikach finansowych i konsekwencjach wypuszczenia podobnej wiadomości. Zawczasu można wykorzystać takie informacje do szybkiej sprzedaży akcji przed publikacją złych raportów. Wtedy bankructwo przedsiębiorstwa wpływa negatywnie na najmniejszych inwestorów indywidualnych.

Funkcjonowanie kredytu na rynku kapitałowym

Duże działalności gospodarcze posługują się kredytami do wzmocnienia płynności, do wykonywania przejść konkurencji, do inwestowania w nowe know how i ogólnie w przewagi konkurencyjne. Nagłe rozwiązanie linii kredytowej to ogromny cios, nie tylko dla zarządu, ale też dla wszystkich zaangażowanych w życie spółki inwestorów. Po więcej porad wejdź na http://www.zarabiamyzbankami.pl.