Możliwość zaciągnięcia kredytu bankowego za pośrednictwem Internetu brzmi bardzo kusząco, możesz to zrobić na przykład przez portal KredytoMania.EU. Uzyskanie w miarę dużych środków drogą online jest praktykowane przez coraz większą liczbę banków, ale – nie ukrywajmy – jest to praktyka ryzykowna. Nic więc dziwnego, że banki obwarowują takie formy zobowiązań dodatkowymi restrykcjami. Kto zatem może skorzystać z takiej opcji finansowania swoich wydatków? Sprawdźmy!

Oczywista nieoczywistość

Z kredytu online może skorzystać wyłącznie osoba pełnoletnia, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Brzmi jak truizm? Być może… Niemniej zweryfikowanie autentyczności danych takiej osoby nie jest już takie proste. Owszem, bank najprawdopodobniej udzieli kredytu na skan dowodu osobistego (bądź innego dokumentu ze zdjęciem), ale proces ten będzie wiązał się z koniecznością zweryfikowania danych Klienta. Bank może to zrobić na kilka sposobów. Pierwszym z nich jest autoryzacja za pośrednictwem specjalnego kodu, dostarczanego drogą elektroniczną. System ten działa podobnie jak słynne już tokeny a stosuje się go w przypadku przesyłania umowy drogą mailową. Autoryzować zaciągnięcie kredytu można również tradycyjnie, za pośrednictwem kuriera, który przywozi do Klienta umowę a następnie przekazuje ją do wzglądu i ewentualnego podpisu.

Masz rachunek? Masz kredyt!

Niektóre banki nie stosują powyższych metod, choć – prawdę mówiąc – należą one do rzadkości. W ich przypadku formą zabezpieczenia autentyczności danego Klienta, jest… posiadanie przezeń rachunku bankowego. Oznacza to, że kredyt gotówkowy w wersji online uzyska wyłącznie ta osoba, która w jakiś sposób jest już związana z danym bankiem. Jest to rozwiązanie bardzo wygodne dla Wierzyciela i nieukrywajmy – również i dla Klienta. Owszem, ktoś mógłby uznać takie zachowanie jako dyskryminację, ale jeśli w grę wchodzi bezpieczeństwo Klientów banku, takie zachowania z pewnością można tolerować. Posiadanie rachunku bankowego przez potencjalnego „pożyczkobiorcę online”, jest też istotne również ze względu na możliwość analizowania dochodów przezeń otrzymywanych. Klienci ci nie muszą przesyłać zatem dowodów uzyskiwanych dochodów, chyba, że są one przelewane na inne rachunki bankowe, obsługiwane przez zupełnie inne banki.

Zdolność kredytowa – podstawowy warunek!

Osoba chcąca zaciągnąć kredyt drogą elektroniczną (w banku, oczywiście), musi mieć bardzo dobrą zdolność kredytową. Bank niechętnie udziela w ten sposób kredytu tym osobom, których zdolność jest relatywnie niska. Powód takiego zachowania jest prozaiczny: żaden Wierzyciel nie chce ryzykować swoimi aktywami pieniężnymi. Dlatego kredyt taki otrzymają wyłącznie osoby, które posiadają stosunkowo wysokie dochody i w miarę możliwości wykazują niskie koszty utrzymania gospodarstwa domowego. Jeśli bank będzie miał wątpliwości co do wysokości kwot dochodu, może je zweryfikować u pracodawcy, bądź poprosić o przesłanie dokumentów, poświadczających uzyskiwanie określonego wynagrodzenia. Pamiętajmy, że metody te stosowane są zwłaszcza w przypadku tych Klientów, którzy zaciągają w ten sposób kredyt po raz pierwszy. Sprawdzeni Klienci zwykle nie są tak ostrożnie weryfikowani przez bank.

Podsumowując, zaciąganie kredytu online jest rozwiązaniem wygodnym, ale też obwarowanym pewnymi obostrzeniami. Być może – w miarę rozwoju metod cyfrowej autoryzacji – problemy te będą zanikać. Niemniej na chwilę obecną ich stosowanie jest w pełni uzasadnione. Zwłaszcza, że każdy chyba zna przypadki wyłudzenia kredytów (bądź pożyczek) na zupełnie inne, często przypadkowe osoby.