Jedną z bardziej interesujących lokat bankowych, z jakimi mamy do czynienia jest lokata progresywna. Ma wiele zalet, ale są też i wady tej formy oszczędzania. Lokata progresywna jest trudna do zdefiniowania w sposób jednoznaczny. Jest ona pewnego rodzaju formą umowy, jaka zostaje podpisana pomiędzy klientem, a bankiem i związana jest z lokowaniem środków pieniężnych. Można dopłacać pieniądze do kwoty, jaka została zdeponowana na lokacie na samym początku bez konieczności zawierania żadnej kolejnej umowy z bankiem. Banki pojęcie lokaty progresywnej definiują nieco inaczej. Dla nich jest nazwa depozytu terminowego, jaki ma progresywne oprocentowanie, czyli mówiąc inaczej stopa procentowa wzrasta razem z okresem, na jaki zostaną zdeponowane nasze środki pieniężne.

Lokata progresywna bardzo często utożsamiana jest z lokatą dynamiczną. Ta również jest umową z bankiem i klient może w każdej chwili wycofać się z umowy zawartej z bankiem bez ryzyka, że utraci z tego tytułu jakieś odsetki, które do tej pory udało mu się uzbierać na swoim koncie. Lokatę progresywną cechuje między innymi to, że z góry ustalony jest okres czasu, na jaki zostaje zawarta. Oprocentowanie takiej lokaty w większości przypadków jest znane już przed jej założeniem i jest ono cały czas jednakowe. Z góry możemy oszacować ile na takiej lokacie uda nam się zarobić. Możemy sami zdecydować czy w ogóle warto odkładać pieniądze na lokacie. Jeśli zobaczymy, że zarobek nie będzie duży możemy poszukać innej formy ulokowania naszych oszczędności i spróbować je powiększyć w inny sposób. W dzisiejszych czasach mamy naprawdę wiele sposobów na zarobienie dodatkowych pieniędzy.

Oprocentowanie lokaty progresywnej.

Lokata progresywna ma tak zwane oprocentowanie efektywne. Jest ono niższe niż w przypadku oprocentowania tradycyjnych lokat terminowych. Odsetki na tejże lokacie kapitalizowane są na koniec umownego okresu. Nie ma tutaj mowy o częstym kapitalizowaniu odsetek. Możemy je wypłacić przed upływem okresu umownego, jaki został określony w umowie. Wadą tej lokaty jest niższe oprocentowanie efektywne porównując tą lokatę z lokatą terminową. Zaletą zaś, że można zerwać tą lokatę w każdej chwili bez żadnych konsekwencji.

промышленная автоматизация индасофт