bfg-725x375

Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Pojęcie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest bardzo ważną instytucją zwłaszcza dla osób, które posiadają w banku lokaty i konta oszczędnościowe, na jakich mają dosyć dużą kwotę pieniędzy. BFG jest instytucją jaka gwarantuje depozyty banków działających w Polsce. Jest to instytucja jaka świadczy również pomoc w stosunku do tych instytucji bankowych jakim grozi upadłość. Bankowy Fundusz Gwarancyjny powstał na mocy ustawy o BFG z dnia 14 grudnia 1994 roku. Od roku 2016 BFG regulowany jest poprzez ustawę o BFG z 2016 roku.

Zadania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny ma spełniać trzy podstawowe zadania. Po pierwsze ma on gwarantować środki pieniężne jakie są zgromadzone w bankach, które podlegają obowiązkowemu systemowi gwarantowania do wysokości jaka została określona ustawą. Taka wysokość obecnie wynosi 100 000 euro. Drugim zadaniem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego jest udzielenie pomocy finansowej tym bankom, które znalazły się w na tyle trudnej sytuacji finansowej, która grozi utratą wypłacalności. Ma on również za zadanie wspierać proces, który polega na łączeniu banków jakie są zagrożone z bankami, które są silniejszymi jednostkami bankowymi. Trzecim z zadań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego jest analizowanie i gromadzenie informacji o bankach jakie tym systemem gwarantowania są objęte. Jest wiele różnych źródeł finansowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Podstawowym z nich są obowiązkowe opłaty roczne jakich muszą dokonywać banki, które są objęte systemem gwarantowania. Fundusz zasilają również kwoty pochodzące od podmiotów jakie ten fundusz obejmuje. Fundusz udziela również pożyczek, które są jednym z ważniejszych źródeł finansowania BFG. Do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego trafiają również środki jakie zostały uzyskane w ramach pomocy zagranicznej, jak również dotacje udzielone z budżetu państwa i środki z kredytów udzielanych przez Narodowy Banko Polski. Fundusz Gwarancyjny ma za zadanie zapewnić deponentom, że zostaną im wypłacone środki zgromadzone w banku do wysokości 100 000 euro, w sytuacji, kiedy nie będą one udostępnione przez bank w jakim zostały zdeponowane. Jeżeli chodzi o limit objęty gwarancją, polega to na tym, że jeżeli mamy założoną lokatę bankową na kwotę do 100 tysięcy euro, lub taką sumę mamy na naszym koncie bankowym, to w sytuacji upadłości banku, cała ta kwota objęta jest gwarancją i zostanie nam zwrócona. Wybierając bank zawsze trzeba sprawdzać, czy jest on w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

Jak przebiega weryfikacja kredytobiorcy?

Efektywna weryfikacja kredytobiorcy jest niezbędna w każdej instytucji udzielającej pożyczek gotówkowych. Dlaczego? Chodzi naturalnie o ograniczenie ryzyka. Na jakie warunki weryfikacji musisz się przygotować, aby sprawnie podpisać umowę o kredyt gotówkowy? Poniżej krótki, praktyczny poradnik, znajdziesz go także na kredytomania.eu.

Warunki weryfikacji kredytobiorcy na krajowym rynku

Nowoczesne systemy w bankach detalicznych oraz firmach pożyczkowych praktycznie natychmiast potwierdzają, czy konkretny kredytobiorca jest w stanie spłacić terminowo zobowiązanie. Doradca kredytowy podejmuje na podstawie danych z systemu decyzję o przydzieleniu kredytu gotówkowego na różnych warunkach. Dla klientów o maksymalnej zdolności kredytowej daje się najczęściej znacznie lepsze oprocentowanie, natomiast dla gorszych kredytobiorców pod względem zdolności kredytowej mniej korzystne warunki. Klient charakteryzujący się wysoką zdolnością kredytową otrzyma najczęściej znacznie więcej pieniędzy jednorazowo niż klient w najniższej strefie ryzyka. Akurat banki detaliczne nie mogą obsługiwać ryzykownych kredytobiorców bez potwierdzonych dochodów. Tego zabraniają konkretne ustawy. Weryfikacja następuje automatycznie w bazie Biura Informacji Kredytowej (weryfikacja dotyczy wtedy zobowiązań bankowych) i w bazie Biura Informacji Gospodarczej (tutaj dochodzi weryfikacja alimentów, zaległości w czynszu, wszystkich opłat poza systemem bankowym). Jeszcze przed zaciągnięciem kredytu gotówkowego warto samodzielnie zobaczyć, jak wygląda twoja sytuacja w BIK. Raport z BIK dla klienta indywidualnego jest płatny, ale często opłacalny, żeby właściwie porównać możliwości na rynku pożyczkowym.

Im lepsza zdolność kredytowa, tym szybsza weryfikacja kredytobiorcy

Umowę o kredyt gotówkowy podpiszesz już nie tylko w oddziałach stacjonarnych, ale również telefonicznie, czy w multimedialnym profilu klienta. To duże ułatwienie, jeżeli korzystasz głównie z internetowych chwilówek. Wiarygodność kredytobiorcy zależy przede wszystkim od dobrej zdolności kredytowej, czyli od zestawienia dochodów i faktycznych kosztów utrzymania gospodarstwa domowego. Jeżeli dobrze pracujesz nad tymi wartościami zyskujesz większe szanse negocjacyjne u każdego kredytodawcy.

Konta oszczędnościowe a lokaty

Lokaty bankowe ewoluują, a z czasem pojawiają się nowe możliwości na rynku usług bankowych. Lokaty zostały częściowo wyparte przez konta oszczędnościowe, zdecydowanie bardziej i chętniej promowane przez banki, niż ich pierwowzory, czyli lokaty. Co łączy te dwa produkty bankowe ukierunkowane na oszczędzanie i zysk?

Cechy wspólne lokaty i konta oszczędnościowego

Cechą wspólną jest fakt iż obydwa produkty obciążone są podatkiem kapitałowym, oraz fakt iż zysk uzależniony jest od sumy początkowej umieszczonej w depozycie. Czym więc jest lokata? Lokata to produkt bankowym, który polega na wpłaceniu pewnej sumy pieniędzy na lokatę właśnie, możliwość wpłaty jest tylko przy zawieraniu umowy, nie ma możliwości dokonywania wpłat uzupełniających. Lokata zawierana jest na pewien okres czasu, w zależności od jej rodzaju może to być tylko dzień, lub nawet kilka lat. Wypłata środków wraz z odsetkami możliwa jest tylko po zakończeniu umowy. W przypadku chęci wcześniejszej wypłaty środków, zostanie wypłacony nam prawdopodobnie tylko kapitał początkowy, bez naliczonych do tej pory odsetek. Jeżeli chodzi o sposób oprocentowania, jest on uzależniony od kapitału początkowego, czasu na jaki zakładamy lokatę, a nawet tym czy jesteśmy nowymi klientami, czy też już od jakiegoś czasu korzystamy z oferty danego banku, niestety często oferty dla nowych klientów są zdecydowanie bardziej atrakcyjne, tyczy się to również oprocentowania lokat.

Czym jest więc konto oszczędnościowe? Jest to dobry wybór dla ludzi, którzy chcą oszczędzać regularnie. W przeciwieństwie do lokaty, na konto oszczędnościowe można wpłacać środki uzupełniające, nie jest ustalana ich minimalna, ani maksymalna wysokość. Konto oszczędnościowe jest znacznie bardziej elastyczne od lokaty. Posiadacz konta oszczędnościowego w dowolnym momencie może korzystać ze środków na nim powierzonych. Bez ryzyka utraty odsetek. Należy jedynie pamiętać, że czasami od częstych wypłat może być naliczana prowizja. Jak więc wygląda sprawa oprocentowania w przypadku kont oszczędnościowych? Konta oszczędnościowe posiadają oprocentowanie zmienne, naliczane są zazwyczaj co miesiąc, jednak w ofercie banków można znaleźć też takie, które naliczane są kwartalnie, lub dziennie. Jak widać przedział jest zróżnicowany. Każda kwota wpłacana na konto oszczędnościowe powiększa kwotę od której odsetki są naliczane.

Co więc wybrać?

Wszystko zależy od indywidualnego podejścia osoby do oszczędzania. Jeżeli jednorazowo mamy możliwość wpłaty na depozyt większej sumy pieniędzy, która nie będzie nam potrzebna zdecydowanie lepiej wybrać lokatę, w innym przypadku konto oszczędnościowe będzie lepszym rozwiązaniem,  takich ofert szukaj na http://www.alelokaty.pl.

Umowa kredytowa

Umowa kredytowa to najważniejszy dokument w trakcie całego procesu ubiegania się o kredyt. Kiedy wypełnimy już wniosek kredytowy, który zostanie zaakceptowany przychodzi czas na podpisanie najważniejszego dokumentu, który ustala wszystkie nasze prawa i obowiązki względem organu, który udzielił nam kredytu gotówkowego. Przed jej podpisaniem należy dokładnie ją przestudiować, aby uniknąć późniejszych rozczarowań. Co zawiera się w umowie kredytowej? Nie wiesz? Odpowiedź znajdziesz tutaj – kredytomania.EU.

W umowie kredytowej powinny znajdować się wszystkie nasze dane osobowe, należy dokładnie je sprawdzić, czy nie ma pomyłki w adresie, czy też nazwisku. Przede wszystkim powinna zawierać ona informację na temat kwoty udzielonego kredytu, okresu na jaki zostaje udzielony, termin raty, oraz oczywiście jej wysokość. Ważne jest także, aby zawierała informacje takie jak warunki odstąpienia od umowy, wszelkiego rodzaju kary umowne, czy też warunki dokonywania w niej zmian. W umowie powinna się też zawierać informacja o wysokości prowizji dla banku, o odsetkach oraz o tym, ile wynosi oprocentowanie kredytu. Zaznaczony powinien być również cel na jaki zostaną przeznaczone środki i zaciągnięty jest kredyt. Jest to ważne szczególnie w przypadku, kiedy kredyt udzielany jest właśnie na jakiś konkretny cel, na przykład na zakup pojazdu, czy też nieruchomości.

Zawarta będzie również informacja o formie, oraz terminie wypłaty pożyczonych przez nas środków pieniężnych. Jeżeli chodzi o prawa i obowiązki, to posiada je zarówno bank, jak i my sami. Do obowiązków organu udzielającego nam kredytu należało będzie na pewno oddanie do naszej dyspozycji kwoty pieniężnej ściśle określonej w umowie. Jeżeli chodzi o jego prawa, to może żądać od nas różnych form zabezpieczenia kredytu, ma prawo również żądać od nas przedstawienia różnych dokumentów, między innymi tych potwierdzających naszą tożsamość, oraz sytuację prawną czy też finansową, bank ma także prawo wypowiedzieć nam umowę w przypadku utracenia przez nas zdolności kredytowej, oraz nieregularnego spłacania rat. Naszym obowiązkiem, jako kredytobiorców jest regularne spłacanie pożyczonej kwoty kredytu gotówkowego wraz z odsetkami, oraz dysponowanie pożyczonymi środkami w sposób zawarty w umowie.

Należy dokładnie zapoznać się z treścią umowy przed jej podpisaniem, ponieważ zawiera ona bardzo wiele istotnych dla nas informacji, które ustanawiają nasze obowiązki względem banku, a nie o wszystkim organ udzielający głośno mówi. Dla własnego bezpieczeństwa i spokojnego snu lepiej poświęcić trochę czasu i sprawdzić dokładnie co podpisujemy, bo czasami później nie ma już odwrotu.

Kredyt na 100 tysięcy złotych na 5 lat.

Biorąc kredy gotówkowy na kwotę 100 tysięcy złotych na okres 5 lat, powinniśmy być całkowicie pewni, że uda nam się tak wysokie zobowiązanie spłacić na czas. Trzeba zdawać sobie sprawę, że przez 60 miesięcy będziemy musieli wpłacać do banku raty swojego kredytu. Ważne jest, aby sprawdzić kilka ofert zanim na którąś się zdecydujemy. Pierwszą z ofert jaką sprawdzimy jest kredyt gotówkowy oferowany przez Bank BGŻ BNP Paribas. Z oferty możemy skorzystać, jeżeli mamy oświadczenie o zarobkach i uzyskamy zgodę współmałżonka. Bank proponuje nam atrakcyjne oprocentowanie nominalne w wysokości od 4,99% w skali roku. Jeżeli chodzi o prowizję za udzielenie kredytu zaczyna się ona już od 0%. Minimalna kwota jaką możemy pożyczyć w ramach tej oferty to 2 tysiące złotych, zaś maksymalna aż 200 tysięcy złotych. Bank daje gwarancję, że raty kredytu przez cały okres kredytowania pozostaną niezmienne. Kredyt skierowany jest do osób pełnoletnich jakie posiadają zaświadczenie o otrzymywaniu stałych dochodów. Zadłużenie można spłacić przed czasem i to bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów, ani też nie ma konieczności zakładania w banku rachunku osobistego. Oprocentowanie kredytu jest bardzo konkurencyjne na tle innych przez co oferta cieszy się sporą popularnością. Wniosek można również złożyć online. Formalności jakie trzeba wypełnić bank ograniczył do minimum, dzięki czemu decyzję kredytową można otrzymać bardzo szybko, a pieniądze zostaną nam wypłacone w bardzo krótkim czasie. Dla kredytów do 10 tysięcy złotych bank wylicza ubezpieczenie wynoszące 0,1865 kwoty kredytu, zaś dla kredytów powyżej 10 tysięcy złotych ubezpieczenie wynosi 0,139% kwoty kredytu. Dla naszego kredytu na kwotę 100 tysięcy złotych z rozłożeniem jej na okres 60 miesięcy RRSO ma wartość 5,17%. Jest bardzo niskie, przez co koszta kredytu również nie są bardzo wygórowane. Raty kredytu będą po około 1889 złotych. Kredyt będzie nas kosztował 13358 złotych, z czego niemal całość to suma spłacanych odsetek.

Kolejną z ofert proponuje nam Eurobank w ofercie tani kredyt gotówkowy z kontem. Warunkiem skorzystania z oferty jest założenie w banku rachunku osobistego. Bank umożliwia kredytobiorcy skorzystanie z wakacji kredytowych. Oprocentowanie nominalne ma wartość 5% w skali roku. Prowizja za udzielenie kredytu jest dosyć wysoka i wynosi 11,3% kredytowanej kwoty. W ramach tej oferty można pożyczyć od 500 złotych do 120 tysięcy złotych, z okresem kredytowania od 3 miesięcy do maksymalnie 108 miesięcy. Dla naszego kredytu na 100 tysięcy złotych na okres 5 lat, RRSO ma wartość 9,93%. Każda z rat miesięcznych będzie po około 2100 złotych. Na koniec spłacimy do banku ponad 126 tysięcy złotych z czego prawie 15 tysięcy złotych stanowi suma spłaconych odsetek. Kredytobiorca ma możliwość spłacenia kredytu przed czasem, a wysokość oprocentowania zobowiązania może z bankiem negocjować. Oferta jest bardzo ciekawa i przystępna, te i inne znajdziesz na 17bankow.com.

Co oferują banki swoim klientom?

Wielu z nas korzysta z różnych produktów bankowych. Banki starają się też przedstawiać jak najbardziej ciekawa i korzystna ofertę, aby zachęcić potencjalnych klientów do skorzystania z nich, a tych, którzy już klientami są, aby nadal korzystali z usług danego banku. Produkty bankowe oferowane przez banki są różne. Mogą to być konta osobiste, lokaty terminowe, czy też różnego rodzaju kredyty.

Najpowszechniejszymi chyba produktami bankowymi, z których korzysta coraz więcej osób, są konta osobiste. Posiadanie takiego konta jest obecnie w wielu przypadkach wręcz niezbędne do tego, aby w wygodny sposób otrzymywać wypłatę, czy inne należne nam świadczenia. Wiele banków oferuje konta z bardzo niskimi opłatami, a czasem nawet zwolnienie z nich, a szczególnie dotyczy to kont przeznaczonych dla uczniów, czy studentów. Praktycznie każdy bank oferuje również możliwość dostępu do konta przez internet, gdzie można nim łatwo zarządzać oraz wykonywać w większości bezpłatne transakcje. Można też dzięki temu mieć dostęp do środków praktycznie w każdym miejscu, jeżeli ma się tylko dostęp do sieci. Łatwy dostęp do gotówki oraz realizacji płatności bezgotówkowych umożliwiają oczywiście również karty płatnicze oferowane wraz z kontem.

Oprócz gromadzenia środków na koncie, można także te środki także w banku pomnażać. Do tego służą lokaty bankowe oraz konta oszczędnościowe. Wpłacone tam środki są przez bank inwestowane, na przykład udziela się z nich kredytów, a część wypracowanego w ten sposób zysku wraca do klienta, który taka lokatę, czy konto założył. Lokata bankowa jest otwierana na określony termin, na przykład kilka miesięcy, czy rok. Wypłacenie pieniędzy z lokaty przed terminem wiąże się z utratą większości wypracowanych środków. Inaczej jest w przypadku kont oszczędnościowych. Tam można wybierać środki w dowolnej chwili bez utraty tego, co zostało wypracowane. Jednak lokaty są zazwyczaj oprocentowane wyżej niż takie konta, a oprocentowanie to jest tym wyższe, im dłuższy jest termin lokaty.

Oprócz składania w banku swoich środków można je oczywiście od banku pożyczyć i oddać wraz z odsetkami. Chodzi oczywiście o różnego rodzaju kredyty. Mogą to być na przykład kredyty hipoteczne, czy na inne wydatki. Banki przedstawiają wiele korzystnych ofert kredytowych o atrakcyjnym oprocentowaniu. Oprocentowanie kredytu, czy takich produktów jak lokata bankowa w dużej mierze zależy jednak od wysokości stóp procentowych określanych prze NBP. Otrzymanie takiego kredytu wiąże się też oczywiście z koniecznością spełnienia wielu warunków, które wpływają na pozytywną ocenę zdolności kredytowej. Jednak dzięki temu mniejsze jest prawdopodobieństwo, że kredyt otrzyma osoba, która nie będzie w stanie go spłacić.

Lokata czy konto oszczędnościowe?

Oszczędzanie pieniędzy to bardzo istotna sprawa i jeżeli tylko są takie możliwości to warto to robić, aby być przygotowanym na różne oszczędności. Jednak przysłowiowe trzymanie ich w skarpecie nie jest najlepszym rozwiązaniem. Wybierając odpowiednie produkty bankowe, a mianowicie lokatę, albo konto oszczędnościowe możemy nie tylko oszczędzać, ale jeszcze odnieść zysk. Które rozwiązanie wybrać? Co się bardziej opłaca w danym przypadku? Te pytania trzeba z pewnością sobie zadać, aby wybór konkretnego rozwiązania był jak najbardziej trafiony, czyli przynosił jak największe zyski, a oprócz tego pozwolił na potrzebną nam płynność środków, na tej porównywarce znajdziesz zarówno konta jak i lokaty – serdecznie zapraszam na http://www.inwestowaniena5.pl.

Dla kogo konto, a dla kogo lokata?

Zarówno konto oszczędnościowe, jak i lokata, to rozwiązania pozwalające na oszczędzanie środków przy jednoczesnym ich pomnażaniu. Są jednak między nimi pewne różnice. Jedną z podstawowych jest to, że z konta oszczędnościowego możemy pieniądze wybrać niemal w dowolnym momencie i nie stracimy przy tym wypracowanych już odsetek. Przeciwnie jest w przypadku lokat. Jeżeli chcielibyśmy wybrać środki przed upływem terminu lokaty, to stracimy niemal wszystkie odsetki. Innymi słowy środki na koncie oszczędnościowym charakteryzują się większą płynnością. Można też obsługiwać takie konto przez internet i w każdej chwili przelać środki na przykład na konto osobiste,aby za jego pomocą dokonywać płatności bezgotówkowych. Środki z takiego konta są dostępne niemal od ręki. Nie jest też najczęściej wymagany wkład początkowy. Jednak coś za coś. Lokaty najczęściej są wyżej oprocentowane, szczególnie jeżeli porówna się konto oszczędnościowe z lokatą długoterminową. To jest dość oczywiste, gdyż bank będzie bardziej premiował tych, którzy zobowiążą się oddać mu do dyspozycji swoje środki na dłuższy czas. Można więc stwierdzić, że konto oszczędnościowe to lepsze rozwiązanie dla tych, którym zależy na pomnożeniu swoich środków, ale chcą mieć do nich dostęp niemal cały czas, bez ryzyka utraty wypracowanych środków. Z kolei dla tych, który dysponują wolnymi środkami i są w stanie je zdeponować na dłużej, lokata, szczególnie ta długoterminowa może dać szanse większego zarobku. Długoterminowa lokata to też bardzo dobre rozwiązanie dla tych, którzy chcą oszczędzać cele nieco bardziej odłożone w czasie, takiej jak sfinansowane wycieczki marzeń, albo też na coś w rodzaju „wyprawki” dla dziecka, kiedy wkroczy w dorosłość. Wtedy najlepiej też zdecydować się na jakąś lokatę odnawialną, albo specjalnie przeznaczoną do takich celów, gdyż banki również takie oferują.

Gdzie szukać ofert?

Określenie naszych celów oraz cech, jakich oczekujemy od lokaty, czy konta oszczędnościowego to jedno. Jeżeli zdecydujemy się na któreś z tych rozwiązań, to czas na wybranie odpowiedniej oferty. Jeżeli chodzi o samą dostępność tych ofert to w zasadzie nie ma większego problemu, ponieważ można je znaleźć w każdym dobrym banku i to często w różnych wariantach. Pewien problem może stanowić raczej odnalezienie się w gąszczu tych ofert. Dlatego też warto korzystać z różnego rodzaju porównywarek dostępnych w internecie. Będą one stanowić coś w rodzaju filtra, dzięki któremu można wybrać kilka najlepszych ofert i dopiero zapoznawać się bardziej szczegółowo. Najważniejsze jest, aby wybrana oferta spełniała nasze oczekiwania, co do lokaty, albo konta. Szczególnie istotny jest wybór przy lokatach długoterminowych, gdyż w przypadku chęci zmiany lokaty trzeba by było wypłacić środki przed jej końcem tracąc niepotrzebnie wypracowany zysk. Wybór właściwej oferty to coś, co ma bardzo duże znaczenie. Jeżeli będzie on właściwy to pomnażanie naszych pieniędzy można już pozostawić bankowi.

Co ma wpływ na zdolność kredytową

Zdolność kredytowa zależy od wielu czynników i co więcej każdy z nas może mieć wpływ na swoją zdolność kredytową. Z reguły wpływ na zdolność kredytową mają zarówno dochody osiągane przez osobę która ubiega się o kredyt, z drugiej strony ogromny wpływ mają również wszelkiego rodzaju zobowiązania danej osoby. W tej kwestii chodzi przede wszystkim o to aby po spłacie zobowiązania danego klienta stać było na obsługę zadłużenia, spłatę zaciągniętego kredytu jak i również utrzymanie gospodarstwa domowego.

W praktyce sprawa ta wyglądać może nieco bardziej skomplikowanie. Zdolność kredytowa zależy nie tylko od wymienionych powyżej parametrów ale również od rodzaju kredytu, jego wysokości, okresu kredytowania, a także historii kredytowej, czy też wieku osoby ubiegającej się o kredyt. Takie dodatkowe wymagania potrzebne są przede wszystkim podczas ubiegania się o kredyt hipoteczny, który zazwyczaj spłacany jest przez wiele lat. W momencie kiedy ubiegamy się tylko o kredyt którego procedura jest nieco prostsza jak np. pożyczka gotówkowa, która na ogół jest zobowiązaniem krótkoterminowym, w tym przypadku ocena zdolności kredytowej odbywa się automatycznie i jest stosunkowo bardzo prosta. W większości przypadków banko odeszły już od pożyczania pieniędzy na tak zwany dowód, często wystarczy jednak samo zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach. Osoby które posiadają stosunkowo długą i bogatą historię rachunku w swoim banku często mogą uzyskać pożyczkę praktycznie od ręki bez dodatkowych utrudnień i zaświadczeń. W przypadku kredytów hipotecznych ocena zdolności kredytowej już z definicji jest procesem bardziej złożonym. Brane jest w tej kwestii więcej czynników jak np. przychody, źródła tych przychodów, zobowiązania, wartość nieruchomości która ma być przedmiotem kredytowania, istotne jest również posiadanie samochodu oraz kart kredytowych. W przypadku tego rodzaju zadłużenia mamy do czynienia ze zobowiązaniem długoterminowym, a co za tym idzie również wyższymi kwotami kredytu. Z reguły każdy bank stosuje własne procedury oceny zdolności kredytowej, ma własną metodykę jej wyliczania i może się okazać, że zdolność kredytowa jednego klienta w danym banku będzie wynosiła 200 tys. złotych a w drugim banku nawet 250 tys. Niestety ceną za taką różnicę może być nieco wyższy koszt kredytu. Pomimo, że kredytodawcy stosują podobne założenia oceniając swoich potencjalnych klientów to cały proces różni się w zależności od instytucji. Dla klientów oznacza to, że wybierając ofertę na rynku, w różnych bankach możemy spotkać różną ocenę zdolności kredytowej. Dlatego też poszukując korzystnej i najlepszej dla nas oferty powinniśmy rzetelnie rozeznać się w ofertach różnych banków. Może się okazać że bank którego nie braliśmy pod uwagę będzie miał dla nas najkorzystniejszą ofertę. W niektórych sytuacjach warto zwrócić się po pomoc do doradcy finansowego który wykona za nas wiele niezbędnych czynności i z pewnością znajdzie taka ofertę z której będziemy zadowoleni i spełni nasze oczekiwania.

O bezpiecznym pożyczaniu

Bezpieczne pożyczanie to bardzo dobra strategia dla każdego gospodarstwa domowego, ale pojawia się pytania, jakie techniki zastosować przy podpisywaniu umowy kredytowej, aby zagwarantować sobie spokojne spłaty zobowiązania? W artykule porozmawiamy o najważniejszych zasadach bezpiecznego pożyczania, szczególnie z perspektywy średnio zamożnego gospodarstwa domowego.

Jeden z kluczowych elementów do oceny to wskaźnik zadłużenia w stosunku do uzyskiwanych dochodów. Kiedy wskaźnik przekracza 50 – 60% to oznacza duże problemy ekonomiczne. Rata, która zaczyna powoli zbliżać się do poziomu dochodów miesięcznych to oznaka bankructwa, złego zarządzania finansami. Do tego dochodzi perspektywa straty zabezpieczenia z umowie kredytowej. Osoby średnio zamożne, które starają się o kredyty gotówkowe najczęściej wnoszą do umowy dodatkowe zabezpieczenia. Z tego powodu rośnie presja na bezpieczne zadłużenie. Nawet przy drobnych problemach bank lub firma pożyczkowa rozwiązuje umowy zgodnie z normami prawnymi i nakazuje zwrot całości środków wraz z odsetkami. Taka sytuacja naturalnie prowadzi do bankructwa gospodarstwa domowego. Bezpieczne pożyczanie uwzględnia zatem skrajny scenariusz i określa narzędzia do przeciwdziałania wszystkim problemom ekonomicznym, które pojawiają się przy spłacie zobowiązania. Kontrola wydatków przy kredycie gotówkowym to pierwszy krok do bezpiecznej spłaty zobowiązania. Najlepiej po prostu zrezygnować na jakiś czas z luksusowych potrzeb, a skupić się na maksymalizacji dochodów miesięcznych, nawet przez dodatkowy etat lub przez nadgodziny. Im więcej osób jest zaangażowanych w spłatę kredytu gotówkowego, tym z reguły lepiej. Chodzi o lepsze rozłożenie ryzyka. Dla firm pożyczkowych kilku kredytobiorców to zawsze korzystna perspektywa. Konsumpcja z kredytu przy małych dochodach nie jest wskazana. Wtedy bardziej sprawdzą się oszczędności. Kredyt najlepiej wydawać na rzeczy, które tak szybko nie tracą wartości. Dzięki temu nawet przy poważnych problemach ze spłatą odzyskasz część kwoty. Najważniejsze narzędzia naprawcze przy kredytach gotówkowych to podpisanie aneksu do umowy, w którym wykazujesz chęć przedłużenia okresu spłaty rat w zamian za niższe koszty miesięczne. To najpopularniejszy rodzaj naprawy zobowiązania, niestety droższy w długiej perspektywie. Inne możliwości naprawy zadłużonego budżetu to wakacje kredytowe (odroczenie spłaty, np. przez kilka miesięcy), konsolidacja kredytów (połączenie wielu zobowiązań w jedno – długoterminowe), refinansowanie drogiego kredytu znacznie tańszym. W bezpiecznym pożyczaniu chodzi również o prawidłowe użycie instrumentów naprawczych, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Po podpisaniu nieuczciwej umowy masz szansę komunikacji z rzecznikiem praw konsumenta. To jedna z najprostszych dróg, aby rozwiązać nieuczciwe zobowiązanie.

Przed pozyskaniem kredytu koniecznie oceń wiarygodność pożyczkodawcy. Teraz to zagadnienie kluczowe, ponieważ wiele firm pożyczkowych po zmianie przepisów (ustawa antylichwiarska) przeszło do szarej strefy. Jeżeli nie jesteś w stanie uzyskać o firmie pożyczkowej konkretnych informacji lepiej zrezygnować ze współpracy. Analiza całkowitego kosztu kredytu, ale nie tylko przez wskaźnik RRSO, ale również przez lekturę wszystkich regulaminów i dodatków to jeden z kluczowych czynników bezpieczeństwa dla gospodarstwa domowego. Niezależnie od wysokości dochodów warto stosować wskazane zasady bezpieczeństwa przy zadłużeniu. Co myślisz o przedstawionych standardach bezpiecznego pożyczania? A kolejne informacje możesz znaleźć na http://www.finansowy-rynek.pl/.

Zwiększamy zdolność kredytową.

Co wpływa na zdolność kredytową.

Zdolność kredytowa jest bardzo ważnym czynnikiem, jaki ma wpływ na to czy otrzymamy i ile otrzymamy kredytu. Im jest ona większa tym mamy większe szanse, aby otrzymać kredyt o jaki wnioskujemy. Warto sprawdzić swoją zdolność kredytową zanim złożymy wniosek o kredyt. Jest wiele kalkulatorów, które dają nam takową możliwość. Zdolność kredytowa jest wskaźnikiem jaki informuje bank jaka kwota jest dla kredytobiorcy realna, żeby był w stanie ją na czas spłacić. Jest kilka sposobów, dzięki którym można zwiększyć swoją zdolność kredytową. Jednym ze sposobów na zwiększenie zdolności kredytowej jest wydłużenie okresu spłaty kredytu. Jakiś czas temu był to najpopularniejszy sposób, aby można było otrzymać taki kredyt o jaki się ubiegamy. Wydłużając okres spłaty, kredytobiorca rozkładał spłacenie swojego zobowiązania wobec banku na większą liczbę rat, które były mniejsze. Kredyt można było rozłożyć nawet na okres pięćdziesięciu lat. Obecnie wydłużenie okresu spłaty kredytu nie jest już tak skuteczne w przypadku kredytów na więcej niż trzydzieści lat. Od roku 2014 został wprowadzony przepis rekomendacji S. Według tego przepisu banki mają obowiązek badać zdolność kredytową w taki sposób, jakby kredytobiorca brał kredyt na okres trzydziestu lat i to nawet jeżeli staramy się o kredyt na dłuższy okres.

Co nam daje osoba współkredytobiorcy.

Bardzo dobrym rozwiązaniem na zwiększenie zdolności kredytowej jest dołączenie dodatkowego współkredytobiorcy. Taka metoda pozwala na poprawienie swojego statusu finansowego w oczach banku. Starając się o kredyt ze współkredytobiorcą jest jeszcze jedna osoba oprócz głównego pożyczkobiorcy. Co ważne nie musi być to osoba z tego samego gospodarstwa domowego. Współkredytobiorcą mogą być nasi rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, czy też teściowie. Dochody współkredytobiorcy są doliczane do naszych i tym samym bak ustali nam większą maksymalną kwotę kredytu pod hipotekę. Nie zawsze jednak osoba współkredytobiorcy poprawi naszą zdolność kredytową. Jest to uzależnione od wieku współkredytobiorcy. Biorąc kredyt trzeba pamiętać, że osoba współkredytobiorcy nie może mieć więcej niż siedemdziesiąt pięć lat w momencie, kiedy zostanie spłacona ostatnia rata naszego kredytu. Współkredytobiorca może bardzo nam pomóc w uzyskaniu kredytu na większą sumę. Jeżeli jesteśmy małżeństwem z pewnością kredyt we dwoje będzie nam się o wiele bardziej opłacał.

Raty równe, czy raty malejące.

Zdolność kredytową zwiększy również wybranie systemu rat równych zamiast rat malejących. Rata kredytu składa się z dwóch części. Z jednej mamy pieniądze jakie pożyczyliśmy od banku, czyli jest to rata kapitałowa, z drugiej strony natomiast mamy odsetki naliczone przez bank i jest to rata odsetkowa. Wszystkie banki jakie oferują kredyty hipoteczne dają do wyboru raty równe i raty malejące. Decydując się na raty równe, każda będzie jednakowa. Zmieniać się będzie jedynie proporcja jaka zachodzi pomiędzy częścią kapitałową, a częścią odsetkową raty. Wybierając raty malejące, kwota kapitału w każdym miesiącu będzie jednakowa, ale zmniejszać się będzie z miesiąca na miesiąc rata odsetkowa. Banki wyliczając zdolność kredytową biorą pod uwagę symulację, w jaki sposób wpłynie na klienta spłacenie dodatkowego obciążania. Banki uważają, że spłata zadłużenia w ratach wyższych wpływa na pomniejszenie środków wolnych jakimi dysponuje kredytobiorca. Im raty są wyższe, tym kredytobiorcę będzie stać na mniejszą pożyczkę. Warto mieć to na uwadze, kiedy będziemy wybierać rodzaj rat naszego kredytu.

1 2 3 4 5 7
hossablog.pl