Przedsiębiorstwo to jednostka prowadząca działalność gospodarczą, której celem jest pozyskiwanie środków finansowych lub zaspokajanie klientów. Przedsiębiorstwo można podzielić na produkcyjne i świadczące usługi. W każdej takiej jednostce jest wielu specjalistów, do których należą konkretne zadania. Istotne jest istnienie także osoby zajmującej się finansami jednostki, a dokładniej budżetem przedsiębiorstwa. Budżet spełnia rolę planu, w którym zawarte są wydatki i dochody. Finanse to ważny element w przedsiębiorstwie, zysk jest jednym z głównych powodów prowadzenia działalności. Zazwyczaj wszelkimi finansami i rachunkowością zajmuje się wyspecjalizowana osobą, jaką jest księgowy.

Dokonuje on wszelkich zestawień na co i kiedy zostały przeznaczone środki pieniężne oraz jaki dochód przyniosły dotychczasowe usługi. W dużych, jak i małych przedsiębiorstwach osoba taka pełni ogromną odpowiedzialność, gdyż odpowiada za prawidłowe udokumentowanie pieniędzy i sporządza dokładne obliczenia.
Doradca

Doradca jest to osobą, która zna się na czymś bardzo dobrze i może innym ludziom doradzić, co będzie dla niech najkorzystniejsze. Doradca finansowy jest to osoba, która zajmuje się oferowaniem produktów finansowych. Najczęściej możemy skorzystać z pomocy doradcy finansowego w banku przy braniu kredytów lub pożyczek, ale również przy inwestowaniu lub ubezpieczeniach. Doradca sprzedaje produkty finansowe konsumentom, często przez telefon lub w odpowiednich punktach obsługi klienta w danym przedsiębiorstwie, w którym dokonywana jest właśnie sprzedaż produktów finansowych. Finanse są ważne dla ludzi, dlatego doradcy muszą być wiarygodni to zapewnić swoim klientom jak najlepsze oferty. Trzeba także pamiętać, że doradca finansowy może tylko polecić pewne rozwiązania finansowe, a całą decyzję podejmujemy my sami. Doradca ma pomóc klientowi służąc swoją wiedzą i doświadczeniem, spełnić swoje oczekiwania co do swoich pieniędzy i lepszego wykorzystania powiększenia zysków.

Waluta to jednostka monetarna występująca w formie pieniądza, która obowiązuje w danym państwie. W niektórych krajach waluta jest taka sama, a w niektórych inna, dlatego przed wyjazdem do obcego kraju, należy wymieć pieniądze na walutę tam obowiązującą. Istnieje wiele walut np. dolar, euro, frank, funt oraz jen japoński.

Finanse w międzynarodowych stosunkach mają duże znaczenie i tak np. dolar amerykański można wymienić praktycznie wszędzie, a już dinar tunezyjski nie może zostać wywieziony z kraju, gdyż grozi to poważnymi problemami. Z finansami oprócz walut wiąże się także pojęcie rynku walutowego. Jest to rynek międzynarodowy, na którym można wymienić jedną walutę, na inną. Cenę, po której dochodzi do wymiany walut ustala kurs walutowy. Podsumowując waluta to środek płatniczy używany potocznie jako pieniądz występujący w danym kraju, który reguluje należności i zobowiązania w transakcjach międzynarodowych, a jej wykorzystanie służy do ustalenie kursów innych walut.
Dochody w firmie

Finanse wiążą się z różnymi operacjami gospodarczymi poprzez wydawanie, zarabianie i ogólne zarządzanie pieniędzmi. Każdy chce mieć dużo pieniędzy, dlatego ciężko pracuje starając się jak najwięcej zarobić. Pracownik zobowiązuje się wykonywać swoje obowiązki, a pracodawca tym samym wypłacać mu należności w postaci pieniędzy.

Dochody jakie otrzymujemy najczęściej przechowujemy w banku na kontach. Finanse to rozbudowany dział i jest wiele możliwości zarządzaniem swoimi dochodami. Istnieje możliwość wpłacenia pieniędzy na lokaty bankowe, którym naliczane są przez bank odsetki, tym samym nasze dochody wzrastają. Są także inne sposoby na obracanie finansami, a mianowicie inwestowanie. Tym jednak musi zająć się osoba, która zna się na tym, wzbudza zaufanie i ponosi odpowiedzialność za operacje jakich dokonuje. Wszelkie dochody należy także rozliczać, poprzez udokumentowanie ich w urzędzie skarbowy. Złe ich przedstawienie może prowadzić do poważnych konsekwencji.