Umowa kredytowa to najważniejszy dokument w trakcie całego procesu ubiegania się o kredyt. Kiedy wypełnimy już wniosek kredytowy, który zostanie zaakceptowany przychodzi czas na podpisanie najważniejszego dokumentu, który ustala wszystkie nasze prawa i obowiązki względem organu, który udzielił nam kredytu gotówkowego. Przed jej podpisaniem należy dokładnie ją przestudiować, aby uniknąć późniejszych rozczarowań. Co zawiera się w umowie kredytowej? Nie wiesz? Odpowiedź znajdziesz tutaj – kredytomania.EU.

W umowie kredytowej powinny znajdować się wszystkie nasze dane osobowe, należy dokładnie je sprawdzić, czy nie ma pomyłki w adresie, czy też nazwisku. Przede wszystkim powinna zawierać ona informację na temat kwoty udzielonego kredytu, okresu na jaki zostaje udzielony, termin raty, oraz oczywiście jej wysokość. Ważne jest także, aby zawierała informacje takie jak warunki odstąpienia od umowy, wszelkiego rodzaju kary umowne, czy też warunki dokonywania w niej zmian. W umowie powinna się też zawierać informacja o wysokości prowizji dla banku, o odsetkach oraz o tym, ile wynosi oprocentowanie kredytu. Zaznaczony powinien być również cel na jaki zostaną przeznaczone środki i zaciągnięty jest kredyt. Jest to ważne szczególnie w przypadku, kiedy kredyt udzielany jest właśnie na jakiś konkretny cel, na przykład na zakup pojazdu, czy też nieruchomości.

Zawarta będzie również informacja o formie, oraz terminie wypłaty pożyczonych przez nas środków pieniężnych. Jeżeli chodzi o prawa i obowiązki, to posiada je zarówno bank, jak i my sami. Do obowiązków organu udzielającego nam kredytu należało będzie na pewno oddanie do naszej dyspozycji kwoty pieniężnej ściśle określonej w umowie. Jeżeli chodzi o jego prawa, to może żądać od nas różnych form zabezpieczenia kredytu, ma prawo również żądać od nas przedstawienia różnych dokumentów, między innymi tych potwierdzających naszą tożsamość, oraz sytuację prawną czy też finansową, bank ma także prawo wypowiedzieć nam umowę w przypadku utracenia przez nas zdolności kredytowej, oraz nieregularnego spłacania rat. Naszym obowiązkiem, jako kredytobiorców jest regularne spłacanie pożyczonej kwoty kredytu gotówkowego wraz z odsetkami, oraz dysponowanie pożyczonymi środkami w sposób zawarty w umowie.

Należy dokładnie zapoznać się z treścią umowy przed jej podpisaniem, ponieważ zawiera ona bardzo wiele istotnych dla nas informacji, które ustanawiają nasze obowiązki względem banku, a nie o wszystkim organ udzielający głośno mówi. Dla własnego bezpieczeństwa i spokojnego snu lepiej poświęcić trochę czasu i sprawdzić dokładnie co podpisujemy, bo czasami później nie ma już odwrotu.