Oprocentowanie oraz prowizja kredytu hipotecznego

Oprocentowanie kredytu hipotecznego

Kredyty z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem ponieważ to dzięki nim możemy spełnić swoje największe marzenia jakim jest kupno nieruchomości. Zanim jednak podejmiemy ostateczną decyzję o zaciągnięciu kredytu musimy podjąć kilka istotnych decyzji związanych z kredytem. Jedną z ważniejszych kwestii jest wybór oprocentowanie. Jak się okazuje większość kredytów hipotecznych dostępnych obecnie na polskim rynku opiera się na oprocentowaniu zmiennym. Składa się na nie stopa procentowa Wibor także marża banku. Stopy procentowe to nic innego jak cena, po jakiej banki pożyczają sobie nawzajem pieniądze, ich wysokość jest natomiast kształtowana przez koniunkturę rynkową a także jest bezpośrednio niezależna od banku. Bank udzielający nam kredytu decyduje natomiast o marży kredytowej i to ona w największym stopniu wpływa na ostateczny koszt zaciąganego przez nas kredytu, a ten czynnik jest dla nas najważniejsze przy podejmowaniu ostatecznej decyzji i zawsze stanowi najważniejszy wyznacznik atrakcyjności oferty.

Marża jest natomiast składnikiem oprocentowania niezmiennym przez cały okres kredytowania. Na wysokość marży wpływają zazwyczaj: poziom wkładu własnego, a także kwota kredytu, ale również bardzo ważne jest kondycja finansowa kredytobiorcy.

Jak się okazuje większość kredytów hipotecznych dostępnych na polskim rynku jest oparta na stopie trzymiesięcznej WIBOR 3M. Bank aktualizuje stopy w ustalonych w umowie terminach (np. co kwartał). A zatem zmienia się również wysokość oprocentowania kredytu oraz rat. Musimy wiedzieć o tym, że banki podają oprocentowanie w skali roku.

Jeżeli jednak zdecydujemy się na kredyt hipotecznych o stałym oprocentowaniu to w tym przypadku stawka jest niezmienna przez kilka pierwszych lat trwania umowy kredytowej. Po tym okresie natomiast kredyt zmienia się w kredyt z oprocentowaniem zmiennym o ustalonej wcześniej z bankiem marży.

Zobacz także:  Konsolidacja kredytów studenckich – warto?

Prowizja za kredyt hipoteczny

Jeżeli już zdecydujemy się na zaciągnięcie kredytu hipotecznego musimy wiedzieć o tym, że bank naliczy nam prowizję za jego udzielenie. Zostanie ona pobrana jednorazowo od kwoty kredytu, a jej wysokość może wahać się w granicach od 0 do 3 proc. Niektóre banki udzielają niższych prowizji jednak mogą na nie liczyć tylko i wyłącznie stali klienci banków i osoby przenoszące kredyt z innego banku, można jednak spróbować negocjować z bankiem wysokość prowizji.

Część banków czy też instytucji pozabankowych uzależnia wysokość prowizji od poziomu marży, oferując przy tym różne warianty kredytu z niższą marżą i wysoką prowizją bądź też odwrotnie. Jeśli zdecydujemy się wcześniej spłacić zobowiązanie, np. sprzedając poprzednią nieruchomość wówczas kredyt z niską bądź też zerową prowizją i wyższą marżą może być dla nas zdecydowanie bardziej opłacalny. W pozostałych przypadkach zdecydowanie lepiej wybrać niższą stawkę marży.

W przypadku kredytów nana dużą kwotę, wysokość prowizji może sięgnąć kilku tysięcy złotych, co zdecydowanie obciąży nasz domowy budżet. Często zdarza się że prowizja jest doliczana do kwoty zadłużenia i spłacana w miesięcznych ratach.

Komentowanie jest wyłączone.