Rodzaje kredytów

Kredyt to produkt bankowy w którym umowa zawarta zostaje w formie pisemnej pomiędzy bankiem, a kredytobiorcą, którym może być zarówno osoba prywatna jak i firma. Umowa zobowiązuje bank do wypłacenia na rzecz kredytobiorcy określonej sumy pieniędzy którą kredytobiorca zobowiązuje się spłacić w określonym czasie oraz na ściśle określonych warunkach. Osoba zaciągająca kredyt jest również zobowiązana do tego aby przyznane jej pieniądze zostały przeznaczone na cel zgodnie z zawarta umową wraz ze spłatą całej kwoty wraz z prowizja i odsetkami. Na polskim rynku wyróżnić możemy bardzo szeroki wachlarz kredytów spośród których z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. Warto pamiętać również o tym, że zarówno wysokość kredytu jak i jego rodzaj powinny być dostosowane do naszych możliwości w taki sposób abyśmy mogli go bez problemu spłacać.

Kredyt obrotowy

Jest to tak zwana linia kredytowa ściśle powiązana z rachunkiem bankowym. Pozwala na zadłużenie się w okresie trwania umowy z bankiem. Osoba zaciągająca ten rodzaj kredytu może, ale wcale nie musi korzystać z przyznanej linii kredytowej. Zadłużenie jest spłacane automatycznie w momencie jakichkolwiek wpływów na konto, odsetki są natomiast naliczane dopiero po zakończeniu okresu zapisanego w umowie.

Kredyt rewolwingowy

Inaczej mówiąc kredyt odnawialny. Po przyznaniu tego rodzaju kredytu kredytobiorca otrzymuje środki na konto i może korzystać z nich bez względu na cel. Spłacenie części bądź całości kredytu jest równe odnowieniu wolnego limitu kredytu o spłacona kwotę. Kredytobiorca może korzystać z limitu wielokrotnie, ale tylko do momentu wygaśnięcia zawartej umowy . Ten rodzaj kredytu zaciągany jest zazwyczaj na krótki okres np. rok ale z możliwością przedłużenia o ile na rachunku są obroty.

Kredyt w rachunku kredytowym

Ten rodzaj kredytu może zostać udzielony na dowolny cel. Może on zostać udzielony jako kredyt docelowy przeznaczony na jeden konkretny cel, kredyt na wymagane zobowiązania czyli taki który możemy przeznaczyć na pokrycie krótkotrwałych problemów płatniczych. Wyróżnić możemy również kredyt kasowy udzielany w związku z chwilowym brakiem środków, czy też kredyt sezonowy na potrzeby przedsiębiorstw związane np. z przesunięciem wpływów i nakładów eksploatacyjnych.

Zobacz także:  Kredyt 300 złotych na okres jednego miesiąca.

Kredyt inwestycyjny

Jest to kredyt przyznawany przez bank na realizowanie przedsięwzięć związanych z powiększeniem majątku trwałego. Środki te możemy przeznaczyć na inwestycje materialne jak np. zakup sprzętu, samochodu oraz budowę i rozbudowę obiektów związanych z daną działalnością gospodarczą, a także na te niematerialne jak np. papiery wartościowe oraz finansowe czyli kupno akcji i udziałów. Aby otrzymać kredyt inwestycyjny kredytobiorca musi spełnić kilka warunków jak np. udokumentowanie efektywności ekonomicznej, przewidywanych zysków oraz przygotować szereg planów inwestycyjnych kosztorysów, a także licznych kalkulacji. Ten rodzaj kredytu udzielany jest zazwyczaj na dłuższy okres.

Komentowanie jest wyłączone.